NaslovnaVijestiPOREČ PONOVO PRVI – U POGONU NAJMODERNIJA TEHNOLOGIJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TE ZA SOLARNO SUŠENJE I KOMPOSTIRANJE MULJA

POREČ PONOVO PRVI – U POGONU NAJMODERNIJA TEHNOLOGIJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA TE ZA SOLARNO SUŠENJE I KOMPOSTIRANJE MULJA

Nakon što su u travnju ove godine u funkciju stavljena dva uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč jug i Lanterna od danas je u funkciji i uređaj Poreč sjever na lokaciji Saladinka te postrojenje za kompostiranje mulja na Košambri. Na lokaciji UPOV-a Poreč sjever nalazi se i postrojenje za solarno sušenje mulja gdje će se obrađivati 60% komunalnog mulja proizvedenog na svim UPOV-ima, dok će se na postrojenju za kompostiranje mulja na Košambri obraditi 40% proizvedenog mulja.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda trećeg stupnja koji u vodno-komunalnoj infrastrukturi predstavljaju najveći mogući doseg  kao i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja izgrađeni u sklopu EU Projekta Poreč – sustav odvodnje za pročišćavanje grada Poreča.

Svečanom otvaranju nazočili su Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda gosp.  Valentin Dujmović, Voditeljica Sektora za projekte sufinancirane sredstvima EU u Hrvatskim vodama gđu. Fani Bojanić, zamjenik Župana Istarske Županije gosp. Tulio Demetlika, Gradonačelnik Grada Poreča gosp. Loris Peršurić i direktor Odvodnje Poreč d.o.o gosp. Milan Laković.

Tijekom svečanosti prezentirano je izvedeno postrojenje te prikazan video materijal kojim je dokumentiran napredak od početka radova do priprema za puštanje u funkciju.

Osnovni  podaci o projektu:

EU projekt Poreč odobren je od strane Europske komisije na dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju, odnosno 01.07.2013. godine, na ukupnu vrijednost od 501,2 milijun kuna. Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda u udjelu od 74%, te sredstvima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave (Grad Poreč – Parenzo, Općina Tar – Vabriga, Općina Vrsar i Općina Funtana) u udjelu od 26%, a isti predstavlja prvi europski projekt većeg razmjera koji je dovršen u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Hrvatskoj.

Za realizaciju istog, bilo je potrebno provesti 5 složenih postupaka javne nabave radova i usluga velike vrijednosti.

U sklopu prve faze EU projekta, izgrađeno je i rekonstruirano 84,1 km kanalizacijske mreže, izgrađene su 32 nove crpne stanice i rekonstruirano je 50 postojećih. Također, nabavljena je oprema za održavanje sustava javne odvodnje. Time je omogućeno priključenje preko 90% stanovništva Poreštine na sustav javne odvodnje.

U drugoj fazi projekta, u najvećoj mjeri je proveden Ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja na lokacijama: Lanterna (kapaciteta obrade 30.000 ekvivalent stanovnika), Poreč sjever na Saladinki (kapaciteta obrade 37.000 ekvivalent stanovnika), Poreč jug na lokaciji Mornarica (kapacitet obrade 48.000 ekvivalent stanovnika) te Vrsar na Petalonu (kapaciteta obrade 22.500 ekvivalent stanovnika). U uređaje je implementirana najmodernija tehnologija membranskog bioreaktora, koja će omogućavati ponovno korištenje pročišćene vode za navodnjavanje zelenih površina, zalijevanje sportskih terena i poljoprivrednih kultura u svrhu protupožarne zaštite te kao tehnološka voda za pranje ulica. Za funkcionalnost uređaja potrebno je ugraditi preko 800 raznih komada strojarske opreme, kao što su fina sita, mikrosita, pjeskolovi, mastolovi, puhala, kazetne membrane i sl., rezultat čega je naposljetku voda spremna za ponovnu upotrebu, odnosno resurs, a ne otpad.

Za ilustraciju razmjera ovog značajnog građevinsko-tehnološkog pothvata, dovoljno je napomenuti da se uređaji za pročišćavanje izvode na 5 različitih lokacija, na ukupnoj površini od 70.000 kvadratnih metara, da je za smještaj objekata izvršeno 68.000 kubika iskopa, a za njihovu izgradnju izliveno je 18.000 kubika betona najviše klase čvrstoće i utrošeno 2.000 tona armaturnog čelika. Ukupno je izgrađeno 43 građevinska objekta, što tehnološke, operativne ili administrativne namjene, npr. zgrade predtretmana otpadne vode, zgrade za membransku ultrafiltraciju, upravne zgrade, bazeni za biološku obradu otpadne vode, spremnici pročišćene vode, zgrade za smještaj automatike, elektroinstalacije, aeracijskih puhala, dizel agregata, garaže za specijalna vozila, hale za obradu i skladištenje mulja i komposta, te povrh toga razne nadstrešnice za vozila i opremu.

U izvođenje radova dnevno je na gradilištima bilo uključeno približno 200 radnika – inženjera, tehnologa, geodeta, poslovođa, građevinaca, električara, strojara, vozača…

Nakon današnjeg otvaranja, slijedi probni rad uređaja i postrojenja u trajanju od jedne godine koji služi za uspostavu funkcionalnosti i optimiziranje rada na uređaju i postrojenjima.

Uz nedavno pušten u rad uređaj Poreč jug, otvaranjem uređaja Poreč sjever, zajedno sa postrojenjima za solarno sušenje i kompostiranje mulja, osiguran najveći stupanj pročišćavanja otpadnih voda i zbrinjavanje nusprodukata pročišćavanja za cijelo područje Poreštine. Otvaranje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč sjever, za grad Poreč predstavlja značajan iskorak u pogledu zaštite okoliša, podzemnih voda i čistoće priobalja, odnosno održivom razvoju turizma i kvaliteti života.

Poreč sjever:

 

Odvodnja Poreč d.o.o.