NaslovnaVijestiPriopćenje sa tiskovne konferencije održane 2. lipnja 2016. godine

Priopćenje sa tiskovne konferencije održane 2. lipnja 2016. godine

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji javnosti su se obratili gradonačelnik Grada Poreča Edi Štifanić, direktor Odvodnje Poreč d.o.o. Milan Laković te tehnički direktor Srđan Mažar i iznijeli najnovije podatke o radovima na EU Projektu Poreč.

U svom obraćanju direktor Odvodnje, Milan Laković ponovio je kako se često zaboravlja da se radi o trenutno najvećem komunalnom projektu i takvom gradilištu  u RH koji se realizira sa sredstvima EU i gdje se radovi odvijaju po planu, odobrenim dozvolama i predviđenim rokovima koji su strogo praćeni i kontrolirani od strane nadležnih tijela što je velika odgovornost ali i posao koji Odvodnja Poreč obavlja kao primjer. Istaknuo je da će do konca lipnja biti gotovi svi radovi a za jesen ostaje još samo jedan manji dio tako da će cijeli projekt biti okončan do konca godine. Laković je pojasnio kako  su financiranje  projekta baš kao i svi radovi  praćeni  gotovo svakodnevnim izviješćima od strane stručnjaka EU i Hrvatskih voda te da svako nepoštivanje ili kršenje rokova podliježe sankcijama koje nitko ne želi a s obzirom na stupanj realizacije, očito je da to toga neće ni doći. Zamolio je građane za još malo strpljenja i podsjetio  kako će ih ovo ulaganje od preko 60 milijuna eura svrstati u gradove sa preko 90% priključaka na kanalizaciju dok je u RH prosjek 45%  ili u Istri 55 % te da im ovaj projekt donosi neprocjenjivu dobrobit.

Tehnički direktor Odvodnje Srđan Mažar predočio je prisutnima i brojkama pojasnio obim obavljenog posla, sve gotove dionice te objavio rokove završetka pojedinih dijelova. U priloženom materijalu navedeni su dojmljivi podaci koji potvrđuju obim ovog značajnog projekta baš kao i svi problemi na koje se nailazilo tijekom izvođenja radova a koji su prouzročeni lošom pripremom koja je nastala prije preuzimanja projekta od strane Odvodnje Poreč.

Gradonačelnik grada Poreča koji je ujedno i predsjednik Skupštine Odvodnje Poreč oštro je osudio svaki pokušaj politiziranja ovog projekta što u posljednje vrijeme postaje navika. Ponovio je kako je feasibility studija financiranja projekta donesena na gradskom vijeću Grada Poreča. Te istaknuo da cijene usluga neće rasti u narednom periodu,  a i one predviđene  studijom,  kasnije bit će manje zbog dobro obavljenih radova. Smatra da su svijest  i saznanja građana Poreča o ovim javnim radovima i dobrobiti koju im donose prilično snažna i ne želi dozvoliti da ih nitko manipulira i koristi u jeftinim predizbornim kampanjama. Jamčim da će radovi biti gotovi u predviđenom roku , u RH jedino Poreč ima toliko veliko ulaganje EU u komunalnu strukturu i pozivam sve građane da se ujedine na ovom projektu koji im donosi čisto more, okoliš, vodu –  jer to je nešto što radimo za budućnost naše djece, za razvoj turizma, za naše bolje uvijete života  i poslovanja, te nemojmo zato biti kratkovidni i nestrpljivi, završio je gradonačelnik.

Građani sve podatke  i dnevne promjene mogu pratiti na www.odvodnjaporec.hr

Više informacija vezano za tehničke podatke o radovima i stanju realizacije možete preuzeti u priloženom dokumentu.

Odvodnja Poreč d.o.o.