NaslovnaVijestiUZ PRISUSTVO VISOKIH UZVANIKA DANAS SVEČANO OTVORENI UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA POREČ JUG I LANTERNA

UZ PRISUSTVO VISOKIH UZVANIKA DANAS SVEČANO OTVORENI UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA POREČ JUG I LANTERNA

Danas 23. travnja 2021. godine na lokaciji uređaja Poreč Jug svečano su otvoreni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda Poreč Jug i Lanterna izgrađeni u sklopu EU Projekta Poreč - sustav odvodnje za pročišćavanje grada Poreča. Svečanom otvaranju nazočili su i obratili se prigodnim riječima predstojnik Ureda predsjednika Vlade g. Zvonimir Frka-Petešić, ministar gospodarstva i održivog razvoja g. Tomilsav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda g. Zoran Đurkoković. Gradonačelnik Grada Poreča - Parenzo g. Loris Peršurić i direktor Odvodnje Poreč d.o.o. g. Milan Laković.

Tijekom svečanosti prezentirani su uređaji i prikazani video materijali kojima su dokumentirani radovi od početka do završne faze.

U nastavku donosimo podatke o projektu:

EU projekt Poreč odobren je od strane Europske komisije na dan ulaska Hrvatske u Europsku uniju, odnosno 01.07.2013. godine, na ukupnu vrijednost od 501,2 milijun kuna. Projekt se sufinancira sredstvima Kohezijskog fonda u iznosu od 74% te Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i jedinica lokalne samouprave (Grad Poreč – Parenzo, Općina Tar – Vabriga, Općina Vrsar i Općina Funtana) u udjelu od 8,66% te predstavlja prvi europski projekt većeg razmjera koji je dovršen u sklopu operativnog programa Konkurentnost i kohezija u Hrvatskoj.

Za realizaciju istog, bilo je potrebno provesti 5 složenih postupaka javne nabave radova i usluga velike vrijednosti.

U sklopu prve faze EU projekta, izgrađeno je i rekonstruirano 84,1 km kanalizacijske mreže, izgrađene su 32 nove crpne stanice i rekonstruirano je 50 postojećih. Također, nabavljena je oprema za održavanje sustava javne odvodnje. Time je omogućeno priključenje preko 90% stanovništva Poreštine na sustav javne odvodnje.

U drugoj fazi projekta, većinom je provođen Ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja na lokacijama: Lanterna (kapaciteta obrade 30.000 ekvivalent stanovnika), Poreč sjever na Saladinki (kapaciteta obrade 37.000 ekvivalent stanovnika), Poreč jug na lokaciji Mornarica (kapacitet obrade 48.000 ekvivalent stanovnika) te Vrsar na Petalonu (kapaciteta obrade 22.500 ekvivalent stanovnika). U uređaje je implementirana najmodernija tehnologija membranskog bioreaktora, koja će omogućavati ponovno korištenje pročišćene vode za navodnjavanje zelenih površina, zalijevanje sportskih terena i poljoprivrednih kultura, u svrhe protupožarne zaštite te kao tehnološka voda za pranje ulica. Za funkcionalnost uređaja potrebno je ugraditi preko 800 raznih komada strojarske opreme, kao što su fina sita, mikrosita, pjeskolovi, mastolovi, puhala, kazetne membrane i sl., rezultat čega je naposljetku voda spremna za ponovnu upotrebu, odnosno resurs, a ne otpad.

U sklopu druge faze projekta se također gradi i postrojenje za solarno sušenje mulja na lokaciji UPOV-a Poreč sjever gdje će se obrađivati 60% komunalnog mulja proizvedenog na svim UPOV-ima, te postrojenje za kompostiranje mulja na Košambri gdje će se obrađivati 40% proizvedenog mulja.

Za ilustraciju razmjera ovog značajnog građevinsko-tehnološkog pothvata, dovoljno je napomenuti da se uređaji za pročišćavanje izvode na 5 različitih lokacija, na ukupnoj površini od 70.000 kvadratnih metara, da je za smještaj objekata izvršeno 68.000 kubika iskopa, a za njihovu izgradnju izliveno je 18.000 kubika betona najviše klase čvrstoće i utrošeno 2.000 tona armaturnog čelika. Ukupno je izgrađeno 43 građevinskih objekata, što tehnološke, operativne ili administrativne namjene, npr. zgrade predtretmana otpadne vode, zgrade za membransku ultrafiltraciju, upravne zgrade, bazeni za biološku obradu otpadne vode, spremnici pročišćene vode, zgrade za smještaj automatike, elektroinstalacije, aeracijskih puhala, dizel agregata, garaže za specijalna vozila, hale za obradu i skladištenje mulja i komposta, te povrh toga razne nadstrešnice za vozila i opremu.

U izvođenje radova dnevno je na gradilištima bilo uključeno približno 200 radnika – inženjera, tehnologa, geodeta, poslovođa, građevinaca, električara, strojara, vozača…

Nakon današnjeg otvaranja, slijedi probni rad uređaja u trajanju od godine dana koji služi za uspostavu funkcionalnosti, optimiziranje rada i dokazivanja traženih parametara izlazne vode.

Današnji je događaj kruna angažmana i zalaganja svih sudionika za postizanje boljih uvjeta života lokalne zajednice kroz osiguranje sigurnog i čistog okoliša, očuvanje prirodnih resursa za buduće naraštaje, u konačnici kroz stvaranje temelja za razvoj visoko kvalitetne turističke ponude.

 

Poreč jug:
https://vimeo.com/537003905/b48779b65b

Lanterna:
https://vimeo.com/530303408/e73667dbbe

Odvodnja Poreč d.o.o.