NaslovnaVijestiZAVRŠENI RADOVI NA JEDNOM OD NAJVEĆIH EU PROJEKATA U HRVATSKOJ: EKOLOŠKI I VODNI STANDARD NA POREŠTINI USKORO NA EUROPSKOJ RAZINI

ZAVRŠENI RADOVI NA JEDNOM OD NAJVEĆIH EU PROJEKATA U HRVATSKOJ: EKOLOŠKI I VODNI STANDARD NA POREŠTINI USKORO NA EUROPSKOJ RAZINI

U četvrtak, 8. listopada 2020. održana je zajednička sjednica članova Skupštine i Nadzornog odbora Odvodnje Poreč d.o.o. te članova Stručnog povjerenstva za provedbu EU projekta Poreč u prostorijama upravne zgrade budućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Poreč jug, koji se nalazi u visokom stupnju dovršenosti.

Na samoj sjednici je, uz prezentiranje napretka i trenutnih aktivnosti na izgradnji svih postrojenja, prisutnima prikazan video izgradnje na svim gradilištima uređaja kroz faze projekta od 2018. godine do danas. Potom je uslijedila diskusija o aktualnim temama na projektu, nakon koje su članovi Skupštine, Nadzornog odbora i Povjerenstva obišli gradilište najvećeg od sveukupno četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda – Poreč jug na lokaciji Mornarica.

EU projekt Poreč je najznačajnija infrastrukturna investicija na području Poreštine, koja će doprinijeti podizanju kvalitete života i očuvanju okoliša, posebno podzemnih voda i čistoće mora. Radovi na navedenim gradilištima provode se u sklopu zadnjeg ugovora EU projekta, a to je Ugovor za izgradnju četiri uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje i kompostiranje mulja, vrijednog 291 milijuna kuna, a isti su sufinancirani putem Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U provedbi projekta je dosad ukupno realizirano preko 323 milijuna kuna.

Na četiri lokacije grade se uređaji za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog kapaciteta obrade otpadnih voda od 137.500 ekvivalent stanovnika na lokacijama: Lanterna (kapaciteta 30.000 ekvivalent stanovnika), Poreč sjever (Saladinka, kapaciteta 37.000 ekvivalent stanovnika), Poreč jug (Mornarica, kapaciteta 48.000 ekvivalent stanovnika) i Vrsar (Petalon, kapaciteta 22.500 ekvivalent stanovnika).  Naravno, ove se brojke odnose na vršne trenutke u turističkoj sezoni, kada na području Poreštine boravi i više od 120 tisuća gostiju.

Kako napominju iz Odvodnje Poreč, na gradilištu UPOV-a Poreč jug trenutno se izvode elektroinstalaterski i strojarski radovi, odnosno dovršava se ugradnja tehnologije pročišćavanja otpadnih voda. Ovaj iznimno važan dio cijelog projekta će po dovršetku omogućiti ponovno korištenje pročišćene vode za navodnjavanje zelenih i poljoprivrednih površina, u svrhe protupožarne zaštite te kao tehnološka voda za pranje ulica. Uz navedene radove izvode se i radovi na internim prometnicama i pješačkim površinama, te dovršavaju prateći obrtnički radovi na izgrađenim objektima.

Uz uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, grade se i i postrojenja za obradu komunalnog mulja, tj. postrojenje za solarno sušenje mulja uz uređaj Poreč sjever i kompostana u sklopu kompleksa odlagališta otpada na lokaciji Košambra. U navedenim postrojenjima će se mulj iz otpadne vode, koji je do sada smatran otpadom, prerađivati u sirovinu koja će se moći koristiti kao energent u procesu proizvodnje energije i kompost koji se može koristiti u poljoprivredi, parkovima i na drugim zelenim površinama.

Radovi na navedenim gradilištima počeli su sredinom 2018. godine, te se prema vremenskom planu Izvođača radova, dovršetak postrojenja na lokacijama Lanterna, Poreč sjever, Košambra i Poreč jug očekuje početkom 2021. godine, dok se za uređaj u Vrsaru dovršetak radova očekuje sredinom 2021. godine. Nakon dovršetka radova obavit će se probni rad postrojenja u trajanju godine dana, a tijekom kojeg će se ispitivati svi bitni zahtjevi za funkcionalnost izgrađenih postrojenja.

Dodatne informacije u vezi provedbe EU projekta Poreč mogu se dobiti putem web stranice http://www.odvodnjaporec.hr/  ili pozivom na broj telefona 052 431 003.

 

Odvodnja Poreč d.o.o.