NaslovnaObavijestiObavijest – akcija deratizcije na području Poreča

Obavijest – akcija deratizcije na području Poreča

Obavještavaju se građani da će se na sustavu odvodnje je na području Grada Poreča – Parenzo sukladno važećem Programu mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija i Provedbenom planu, u planu jesenska akcija deratizacije koja će se provoditi od 06.11.2023 do 01.12.2023. godine, i to prema sljedećem hodogramu:

PODRUČJE (MO) Okvirni termin provedbe

MO JOAKIM RAKOVAC 06.11. – 08.11.2023.
MO MATE BALOTA 08.11. – 10.11.2023.
MO ANKA BUTORAC 13.11. – 14.11.2023.
MO VELI MAJ 14.11. – 16.11.2023.
MO ČERVAR PORAT 16.11. – 17.11.2023.
MO NOVA VAS 20.11. – 22.11.2023.
MO FUŠKULIN 22.11. – 23.11.2023.
MO VARVARI 27.11. – 28.11.2023.
MO ŽBANDAJ 29.11. – 30.11.2023.
MO BADERNA 30.11. – 01.12.2023

U slučaju neprikladnih vremenskih uvjeta za kvalitetnu provedbu mjera, tretman će se produžiti za odgovarajući broj dana do konačnog kompletiranja tretmana.
Mjere će provoditi djelatnici poduzeća DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13; p.p. 291, 51001 Rijeka, s kojima Grad Poreč – Parenzo ima sklopljen važeći Ugovor.
Za eventualne informacije glede dinamike provedbe, kontaktirati provoditelja mjera na slijedeće kontakte: Telefon:051 506-920, te e-mail: info@dezinsekcija.hr .

Odvodnja Poreč d.o.o.