NaslovnaObavijestiProvedba preventivnih mjera deratizacije i dezinsekcije na kanalizacijskom sustavu

Provedba preventivnih mjera deratizacije i dezinsekcije na kanalizacijskom sustavu

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane na području Grada Poreča da će se pristupiti proljetnoj provedbi mjera obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije sustava fekalne kanalizacije, u periodu od 19.04. do 16.05.2022.godine.

Izvršitelj Programa mjera sukladno sklopljenom godišnjem ugovoru je gospodarski subjekt DEZINSEKCIJA d.o.o. iz Rijeke, prema  hodogramu aktivnosti sa okvirnim terminima provedbe koji se može preuzeti u nastavku:

Hodogram provedbe obvezatne preventivne DD mjere sustava fekalne kanalizacije

Odvodnja Poreč d.o.o.