NaslovnaObavijestiProvedba preventivnih mjera dezinsekcije i deratizacije na kanalizacijskom sustavu

Provedba preventivnih mjera dezinsekcije i deratizacije na kanalizacijskom sustavu

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava građane na području Grada Poreča-Parezno da će se sukladno sklopljenom godišnjem ugovoru sa gospodarskim subjektom Dezinsekcija d.o.o. iz Rijeke, pristupiti proljetnoj provedbi mjera preventivne dezinsekcije i deratizacije, u terminu od 06.05. do 07.06.2024.godine.

Hodogram aktivnosti sa okvirnim terminima provedbe u nastavku

Hodogram provedbe DD mjera_Poreč_proljeće 2024

Odvodnja Poreč d.o.o.