NaslovnaVijestiNajesen kreće gradnja kanalizacijske mreže u Dračevcu za novih 480 korisnika, radovi i na vodovodnoj mreži

Najesen kreće gradnja kanalizacijske mreže u Dračevcu za novih 480 korisnika, radovi i na vodovodnoj mreži

Ugovor za izgradnju kanalizacijske mreže u naselju Dračevac potpisan je danas porečkoj gradskoj upravi, čime se nastavlja širenje kanalizacijske mreže u naseljima na području Grada Poreča-Parenzo koja još nisu pokrivena mrežom.

U sklopu navedenih radova u naselju Dračevac obuhvaćena je izgradnja kanalizacijske mreže ukupne duljine od 5.433 metara s jednom crpnom stanicom. Izgradnja mreže naselja Dračevac omogućit će priključenje za oko 170 građevina, odnosno oko 480 stanovnika.

Ugovor su potpisali direktor Odvodnje Milan Laković kao predstavnik investitora i Zoran Dajčić, predstavnik odabranog izvođača radova ISKOP d.o.o. iz Svetog Petra u Šumi, a potpisivanju je prisustvovao i gradonačelnik Loris Peršurić sa suradnicima. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.596.524 eura.

Sustav naselja Dračevac gravitacijskim kolektorom priključit će se na kanalizacijski sustav naselja Jasenovica, a otpadne vode odvodit će se na novoizgrađeni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Poreč jug. Kanalizacijska mreža naselja Dračevac osim vlastitih sanitarnih otpadnih voda prihvaćat će i sanitarno-otpadne vode naselja Montižana.

Ugovoreni rok za izvođenje predmetnih radova je 8 mjeseci odnosno 240 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao. S obzirom na početak turističke sezone, radovi se planiraju započeti polovinom mjeseca rujna. Odvodnja Poreč i ostali sudionici u gradnji poduzet će sve potrebne mjere kako bi se radovi dovršili čim je prije moguće, a očekivani rok završetka radova je sredinom mjeseca svibnja u 2025. godini.

U radove na navedenom zahvatu uključit će se i Istarski vodovod Buzet d.o.o. koji će na dionici Dračevac 2 graditi vodovodnu mrežu za 150 priključaka u duljini od oko 2.206 metara. Ugovor je danas također potpisao direktor IVB-a Mladen Nežić s istim izvođačem, ISKOP-om, a vrijednost ove investicije je 873.286 eura.

Nastavlja se time već dobra praksa uključivanja ostalih infrastrukturaša u zahvat kako bi se izbjeglo bespotrebno kopanje na istoj lokaciji u više navrata.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže, predmetne prometnice kroz naselje biti će pod privremenom regulacijom prometa.

Odvodnja Poreč na uslužnom području trenutno provodi projekte izgradnje kanalizacijskih mreža u naseljima Fuškulin, Jasenovica, Čuši, Bonaci, Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, Barbići, Funtana istok III faza i Flengi, u ukupno ugovorenoj vrijednosti investicija, uključujući i naselje Dračevac, u iznosu od 7.350.000 eura (bez PDV-a).

U naseljima Antonci, Kosinožići i Funtana istok III faza dovršeni su svi radovi. U naseljima Vežnaveri i Barbići radovi su pred samim dovršetkom, dok u naseljima Fuškulin, Jasenovica i Čuši, radovi se planiraju dovršiti pred sam početak turističke sezone. Nastavak provedbe projekata na izgradnji kanalizacijskih mreža u naseljima Bonaci, Flengi i Dračevac očekuje se nakon završetka turističke sezone, sredinom mjeseca rujna.

Investicije u naseljima Fuškulin, Jasenovica, Čuši i Bonaci, financirat će se bespovratnim sredstvima kroz program „Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021-2026“ u iznosu od 80 posto od ukupne vrijednosti investicije, te sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 10% iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-2026, dok se preostale investicije financiraju sredstvima kredita.

Dovršetkom svih gore navedenih radova, na sustav javne odvodnje biti će omogućeno priključenje za ukupno cca 2.000 novih korisnika. Odvodnja Poreč nastavlja projektiranje kanalizacijske mreže i po ostalim naseljima na području Grada Poreča-Parenzo i rješavanje imovinsko pravnih odnosa, kako bi se postigla stopostotna pokrivenost. Iduća su na redu naselja Filipini i Mihelići.

Za sve informacije o stanju radova, građani se mogu obratiti u Odvodnju Poreč na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr.

Odvodnja Poreč d.o.o.