NaslovnaVijestiNASTAVAK IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ANTONCI – II. FAZA

NASTAVAK IZGRADNJE KANALIZACIJSKE MREŽE NASELJA ANTONCI – II. FAZA

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da su početkom mjeseca ožujka započeli pripremni radovi na organizaciji gradilišta, a ovih dana započet će se sa izvođenjem radova na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Antonci - II. faza. Ugovorena vrijednost investicije iznosi cca 580.000 eura (bez PDV-a).

U prethodnih nekoliko godina u sklopu rekonstrukcije lokalne ceste u nekoliko faza izvedeni su radovi na izgradnji glavnih kolektora Podsustava Antonci, na dionici od naselja St.Portun do naselja Vežnaveri, u duljini od 4.4 km, u ukupnoj vrijednosti investicije od cca 900.000 eura.

Plan je ove godine nastaviti izgradnju infrastrukture zajedno sa Istarskim vodovodom,  gdje će se paralelno na izgradnji kanalizacijske mreže po naseljima izvoditi i radovi na izgradnji vodovodne mreže.

U sklopu navedenih radova u naselju Antonci obuhvaćena je izgradnja gravitacijskih kolektora te dvije crpne stanice sa pripadajućim tlačnim vodovima, za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja Antonci, u ukupnoj duljini mreže od L= 1.515 m’, koji se priključuju na postojeći glavni kolektor.

Radovi će se izvoditi u dvije faze. Prva faza radova trajati će do početka nadolazeće turističke sezone, a sa radovima na drugoj fazi planira se započeti nakon završetka iste. Ukupni rok za izvođenje predmetnih radova je četiri mjeseca, međutim svi sudionici u gradnji uložiti će sve napore da se radovi dovrše čim je prije moguće.

Radovi će se odvijati po sporednim ulicama naselja i dijelom po zelenim površinama, sve do spoja na izvedeni glavni kolektor otpadnih voda u lokalnoj cesti.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže, predmetne prometnice kroz naselje biti će pod privremenom regulacijom prometa.

Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima u blizini gradilišta, te na poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr.

Odvodnja Poreč d.o.o.