NaslovnaVijestiNASTAVLJA SE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU ROŠINI

NASTAVLJA SE IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU ROŠINI

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava sve građane da su danas započeli radovi na nastavku izgradnje kanalizacijske mreže naselja Rošini. Vrijednost investicije u ovoj fazi radova iznosi 1.720.000 kuna (bez PDV-a).

Planirano je izvesti dio kanalizacijske mreže koji obuhvaća istočni dio naselja, a kojom je  obuhvaćena izgradnja dvanaest gravitacijskih kolektora i dio tlačnog cjevovoda za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja.

Ukupna duljina mreže iznosi 1.470 m’, od čega gravitacijski kolektori u duljini od 940 m’ i tlačni cjevovod u duljini od 530 m’, koji se izvodi paralelno sa glavnim gravitacijskim kolektorom. Radovi će se odvijati po glavnoj prometnici naselja i dijelom po sporednim ulicama, sve do spoja na izvedeni kolektor otpadnih voda u županijskoj prometnici oznake ŽC 5041.

Izvođač radova je građevinski obrt Šalić iz Nove Vasi, a stručni nadzor provoditi će tvrtka Učka – Konzalting d.o.o. iz Pazina.

Ugovoreni rok za izvođenje predmetnih radova je 120 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao. Odvodnja Poreč i ostali sudionici u gradnji poduzet će sve potrebne mjere kako bi se radovi dovršili čim je prije moguće, a očekivani rok završetka radova je sredina lipnja.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže, dio predmetne prometnice kroz naselje biti će pod privremenom regulacijom prometa.

Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima u blizini gradilišta, te na poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr.

Odvodnja Poreč d.o.o.