NaslovnaVijestiKANALIZACIJSKA MREŽA DOLAZI U NASELJE KOSINOŽIĆI

KANALIZACIJSKA MREŽA DOLAZI U NASELJE KOSINOŽIĆI

Odvodnja Poreč d.o.o. počela je s radovima na izgradnji kanalizacijske mreže u naselju Kosinožići, nakon što je još ranije krenula s radovima na postavljanju kanalizacijske mreže u susjednom naselju Antonci.

Navedenim radovima u naselju Kosinožići obuhvaćena je izgradnja gravitacijskih kolektora, te dvije crpne stanice sa pripadajućim tlačnim vodovima, za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja, u ukupnoj duljini mreže od 1.370 metara. Cijeli sustav odvodnje otpadnih voda naselja Kosinožići priključuje se na postojeći glavni kolektor u lokalnoj cesti. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 407.000 eura (bez PDV-a).

Radovi će se odvijati po sporednim ulicama naselja i dijelom po zelenim površinama. Rok za izvođenje radova je 120 dana, međutim svi sudionici u gradnji uložiti će potrebne napore da se radovi dovrše čim je prije moguće. Za vrijeme turističke sezone radovi će biti prekinuti, a nastavljaju se u rujnu.

Izgradnja infrastrukture planira se realizirati zajedno sa Istarskim vodovodom, pri čemu će se paralelno sa izgradnjom kanalizacijske mreže izvoditi i radovi na izgradnji vodovodne mreže, kako bi se izbjegli naknadni zahvati na prometnicama.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže prometnice kroz naselje biti će pod privremenom regulacijom prometa. Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima u blizini gradilišta, te na poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, mogu se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr.

Također, Odvodnja Poreč nastavit će se radovima na izgradnji i širenju kanalizacijske mreže u naseljima koja još nisu spojena na sustav, pa tako na jesen slijedi gradnja u naselju Vežnaveri, Fuškulin i ostalim naseljima koja još nemaju kanalizaciju.

 

Odvodnja Poreč d.o.o.