NaslovnaVijestiOTPADNE VODE U RAZDOBLJU PRIPREME TURISTIČKIH I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA TURISTIČKU SEZONU

OTPADNE VODE U RAZDOBLJU PRIPREME TURISTIČKIH I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA TURISTIČKU SEZONU

Odvodnja Poreč ovim putem obavještava vlasnike, upravitelje, najmoprimce i sve ostale odgovorne subjekte o potrebi prilagodbe svojih aktivnosti vezanih uz intenzivne pripreme za otvaranje turističkih i ugostiteljskih objekata koje se obavljaju u ovom dijelu godine, sa važećom Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Grada Poreča – Parenzo, Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Općine Funtana – Fontane i Općine Vrsar-Orsera (SN Istarske županije br. 23/2016) i Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20), kako bi se izbjegla svaka mogućnost upuštanja otpadne vode sa prekomjernim opterećenjem u sustav javne odvodnje.

Proteklih godina tijekom razdoblja pripreme i otvaranja objekata primijećeno je naglo povećanje onečišćenja otpadne vode na postrojenjima za obradu otpadne vode Odvodnje Poreč koje nije u skladu sa prethodno navedenim propisima, te koje uzrokuje poteškoće u procesu pročišćavanja otpadne vode i povećava operativne troškove pogona. U razdoblju probnog rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda to je uzrokovalo i ugovorne probleme sa Izvođačem koji je situaciju prekomjernog opterećenja ulazne otpadne vode evidentirao i koristio za potraživanja prema Odvodnji Poreč, koja mogu rezultirati ozbiljnim financijskim izdacima.

Posebno naglašavamo potrebu pravilnog korištenja separatora ulja i masti u sklopu objekata koji ne zadovoljavaju granične vrijednosti sukladno prethodno navedenim propisima, kao i na propisno zbrinjavanje izdvojenog otpada putem ovlaštenih tvrtki.

Na temelju svega prethodno navedenog, te s zajedničkim ciljem očuvanja čistoće mora i zaštite okoliša, molimo za usklađenje prednje navedenih aktivnosti sa važećim propisima.

Zahvaljujemo na suradnji.

Odvodnja Poreč d.o.o.