Aktualne vijesti

POREČ: PRIKLJUČAK NA KANALIZACIJSKU MREŽU ZA 400 STANOVNIKA NASELJA ANTONCI, KOSINOŽIĆI I VEŽNAVERI

Nakon ljetne pauze, u tijeku je ovih dana nastavak radova na izgradnji II faze kanalizacijske mreže naselja Antonci i Kosinožići, a počinju i radovi na izgradnji II faze naselja Vežnaveri. Po okončanju radova, omogućit će se priključenje na kanalizacijsku mrežu za više od 400 stanovnika, a paralelno uz kanalizaciju gradi se i vodovodna mreža. Radove su danas na terenu obišli gradonačelnik Loris Peršurić i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Marino Poropat, te direktor tvrtke Odvodnja Poreč d.o.o. Milan Laković i tehnički direktor Srđan Mažar, uz Rolanda Kosinožića, predsjednika mjesnog odbora Nova Vas, na čijem se području se izvode radovi.

POČELA IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U FUŠKULINU

Predstavnici Odvodnje Poreč i Grada Poreča-Parenzo obišli su danas otvoreno gradilište kanalizacijske mreže u porečkom prigradskom naselju. Investicija vrijedna 1,2mil. Eura podrazumijeva izgradnju 4,1 kilometra kanalizacijske mreže naselja, s jednom crpnom stanicom koja će u budućnosti prihvaćati i transportirati otpadne vode naselja Jasenovica, Čuši, Dračevac i Montižana.

POREČU PREKO DVA MILIJUNA BESPOVRATNIH EURA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJSKE MREŽE ZA 640 STANOVNIKA U NASELJIMA BONACI, FUŠKULIN, JASENOVICA I ČUŠI

U Zagrebu je 08. rujna upriličeno potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama. Poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je upućen javnim isporučiteljima vodnih usluga koji na području RH pružaju uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

JAVNI POZIV za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje – naselje Stranići

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava da su stvoreni uvjeti za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje - kanalizacijsku mrežu naselja Stranići.

JAVNI POZIV za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje – naselje Rošini

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava da su stvoreni uvjeti za priključenje korisnika na sustav javne odvodnje - kanalizacijsku mrežu naselja Rošini.

Novi cjenik usluga javne odvodnje

Odvodnja Poreč d.o.o. obavještava korisnike usluga javne odvodnje da je od 01.02.2023. godine došlo do korekcija cijena usluga, sukladno donesenim Odlukama i Suglasnostima, koje će se od sada naplaćivati prema novom cjeniku.

Odluka o poništenju javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme