NaslovnaVijestiPOREČU PREKO DVA MILIJUNA BESPOVRATNIH EURA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJSKE MREŽE ZA 640 STANOVNIKA U NASELJIMA BONACI, FUŠKULIN, JASENOVICA I ČUŠI

POREČU PREKO DVA MILIJUNA BESPOVRATNIH EURA ZA IZGRADNJU KANALIZACIJSKE MREŽE ZA 640 STANOVNIKA U NASELJIMA BONACI, FUŠKULIN, JASENOVICA I ČUŠI

U Zagrebu je 08. rujna upriličeno potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje, kao i projekata smanjenja rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama. Poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je upućen javnim isporučiteljima vodnih usluga koji na području RH pružaju uslugu javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda.

Odvodnji Poreč d.o.o. dodijeljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava po uspješno provedenoj prijavi investicija u naselju Bonaci, gdje će se izgraditi 353 metra kanalizacijskih kolektora s jednom crpnom stanicom, čime će biti priključeno 170 stanovnika, vrijedan oko 204 tisuće eura.

Dalje, za projekt u naselju Fuškulin, vrijednom 1,2 milijuna eura, previđena je izgradnja gotovo 4,5 km kanalizacijskih kolektora s jednom crpnom stanicom i priključenje čak 325 stanovnika na mrežu.

Sredstva su odobrena i za projekt u naseljima Jasenovica i Čuši, zajedno vrijednih 732 tisuće eura, ukupne duljine gotovo 1,7 kilometara kanalizacijskih kolektora i s dvije crpne stanice za ukupno 145 stanovnika.

Provedbom navedenih projekata, sveukupno će se izgraditi više od 6,5 kilometara kanalizacijskih kolektora sa četiri crpne stanice, čime će na sustav javne odvodnje biti priključeno 640 stanovnika. Ukupno zatraženi i odobreni iznos financiranja iznosi 2.158.546,96 eura.

Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih izdataka projekta iz bespovratnih sredstava NPOO je 80% od iznosa prihvatljivih izdataka. Preostalih 20% iznosa biti će financirano iz nacionalnih sredstava (10% iz sredstava koje mora osigurati prijavitelj, odnosno korisnik sredstava te 10% iz sredstava Hrvatskih voda).

Javne nabave za radove u svim navedenim naseljima biti će provedene do kraja 2023. Radovi će se izvoditi tijekom 2024. godine. Krajnji rok za provedbu investicija je sredina 2025. godine.

O natječaju:

U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost, omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava gospodarski oporavak te omogućuje digitalna i zelena transformacija radi održivijeg razvoja i veće otpornosti društva i gospodarstva na buduće krize.

Ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu obuhvaćena su kroz prioritetne manje investicije u izgradnje/rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe, smanjenje zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama kroz povećanje priključenosti na sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnim sustavima.

Odvodnja Poreč