NaslovnaVijestiUSKORO KANALIZACIJA ZA 480 KORISNIKA U DRAČEVCU

USKORO KANALIZACIJA ZA 480 KORISNIKA U DRAČEVCU

Nastavlja se veliki investicijski ciklus na širenju kanalizacijske mreže po nekoliko preostalih naselja na području Grada Poreča-Parenzo u kojima još nije izgrađena. Tako Odvodnja Poreč danas objavljuje javnu nabavu za izvođenje radova kanalizacijske mreže naselja Dračevac koja je sastavni dio podsustava Dračevac-Montižana u aglomeraciji Poreč jug.

Mreža naselja bit će priključena na glavni kolektor Fuškulin – Jasenovica izgrađen prije nekoliko godina u sklopu rekonstrukcije ceste. Radovi obuhvaćaju izgradnju 3 glavna i 22 sekundarna gravitacijska kolektora, ukupne duljine 5,1 kilometara, te crpne stanice s tlačnim cjevovodom duljine  287 metara. Izvest će se 170 kućnih priključaka koji će omogućiti priključenje cca 480 novih korisnika na sustav javne odvodnje.

Procijenjena vrijednost investicije je 1.450.000 eura. Ovisno o trajanju postupka javne nabave i uvođenju izvođača u posao, početak radova očekuje se početkom sljedeće godine, a rok za izvođenje je 240 dana.

Odvodnja Poreč planira nastaviti s investicijskim ciklusom i u preostalih nekoliko naselja na području porečkih prigradskih naselja. Osim spomenutog, već se radi na širenju kanalizacijske mreže u Fuškulinu, na što će se nastaviti i kanalizacijska mreža u Jasenovici i Čušima, izgradnja kanalizacijske mreže u tijeku je i u naseljima Kosinožići i Antonci,  a u tijeku je i javna nabava za kanalizacijsku mrežu naselja Bonaci, kao i za naselje Čuši, dok je za naselje Vežnaveri dovršena javna nabava i sklopljen je ugovor s izvođačem.

Odvodnja Poreč d.o.o.