NaslovnaVijestiZAPOČELA IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU MOLINDRIO

ZAPOČELA IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE U NASELJU MOLINDRIO

Početkom tjedna započeli su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže naselja Molindrio. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 1.660.000 kn

Uz navedene radove u isto vrijeme izvode se radovi na izgradnji završnih faza kanalizacijskih mreža naselja Stranići u iznosu od 1.280.000 kn i naselja Rošini u iznosu od 1.850.000 kn, pa ukupna ugovorena vrijednost trenutnih investicija u realizaciji iznosi 4.790.000 kuna.

U sklopu navedenih radova obuhvaćena je izgradnja gravitacijskih kolektora za prihvat i odvodnju sanitarnih otpadnih voda naselja Molindrio, sa priključenjem na postojeći sustav javne odvodnje Poreč jug, u ukupnoj duljini mreže od L= 1.000 m’.

Izvođač radova je Vodoprivreda d.o.o. iz Buzeta.

Ugovoreni rok za izvođenje predmetnih radova je 120 kalendarskih dana od uvođenja izvođača radova u posao. Svi sudionici u gradnji uložiti će sve napore da se radovi dovrše čim je prije moguće, a očekivani rok završetka radova je koncem prosinca.

Radovi će se odvijati po sporednim ulicama naselja, dijelom po županijskoj cesti ŽC 5116, dijelom uz državnu cestu D75 i dijelom uz lokalnu cestu LC 50091 po zelenim površinama, sve do spoja na izvedeni glavni kolektor otpadnih voda sustava Poreč jug.

Za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže po dijelu županijske cesta ŽC 5116, dio predmetne dionice biti će pod privremenom regulacijom prometa korištenjem semafora.

Mole se građani za strpljenje, dodatni oprez pri kretanju motornim vozilima u blizini gradilišta, te na poštivanje privremene prometne regulacije.

Za sve informacije o stanju radova, možete nam se obratiti na broj telefona 052 431 003 ili na info@odvodnjaporec.hr.

Odvodnja Poreč d.o.o.