NaslovnaVijestiZAVRŠETAK RADOVA NA KANALIZACIJI I ASFALTIRANJA PO NASELJIMA ANTONCI, KOSINOŽIĆI, VEŽNAVERI, FUŠKULIN, JASENOVICA, ČUŠI

ZAVRŠETAK RADOVA NA KANALIZACIJI I ASFALTIRANJA PO NASELJIMA ANTONCI, KOSINOŽIĆI, VEŽNAVERI, FUŠKULIN, JASENOVICA, ČUŠI

Privode se kraju ili su već završeni radovi na kanalizacijskoj mreži po nekoliko porečkih naselja, te su u tijeku završna asfaltiranja prometnica.

Radove su danas na terenu obišli gradonačelnik Loris Peršurić i pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav Marino Poropat. Ovim investicijama koje vodi Odvodnja Poreč d.o.o. na mrežu će se spojiti ukupno čak 1.350 novih korisnika, a Poreč se približava 100% pokrivenosti kanalizacijskom mrežom, te se planira nastavak projektiranja i investiranja u naseljima gdje je još potrebno.

Tako Odvodnja Poreč na porečkom području trenutno provodi projekte izgradnje kanalizacijskih mreža u naseljima Fuškulin, Jasenovica, Čuši, Bonaci, Antonci, Kosinožići, Vežnaveri, te Dračevac.

U naseljima Antonci i Kosinožići dovršeni su svi radovi. U Antoncima, radovi su uključivali izgradnju kompletnog kanalizacijskog sustava u duljini od 1.561 metara, sa izgradnjom dvije crpne stanice, a izgrađena je i vodovodna mreža. U Kosinožićima je izgrađena kompletna kanalizacijska mreža duljine 1.367 metara, također sa dvije crpne stanice, a izvršeni su i radovi na vodovodnoj mreži.

U naselju Vežnaveri dovršeni su radovi na kanalizacijskoj mreži duljine 778 metara, uz izgradnju dvije crpne stanice, izvršeni su paralelno i radovi na vodovodnoj mreži, a u tijeku je asfaltiranje prometnica. U naseljima Fuškulin, Jasenovica i Čuši, radovi se planiraju dovršiti pred sam početak turističke sezone. Fuškulin će tako dobiti kanalizaciju mrežu u duljini 4.151 metar, sa tri crpne stanice, dok je naselje Čuši dobilo kanalizacijsku mrežu koja omogućuje priključenje otprilike 11 objekata ili 25 stanovnika, u duljini 568 metara sa jednom crpnom stanicom. Mreža naselja Jasenovica omogućava priključenje za oko 40 objekata ili otprilike 95 stanovnika, a duljine je 1.112 metara sa izgrađenom jednom crpnom stanicom koja će u budućnosti odvoditi otpadne vode naselja Dračevac i Montižana. Nastavak provedbe projekata na izgradnji kanalizacijskih mreža u naseljima Bonaci i Dračevac očekuje se nakon završetka turističke sezone, sredinom mjeseca rujna.

Investicije u naseljima Fuškulin, Jasenovica, Čuši i Bonaci, financiraju se bespovratnim sredstvima kroz program „Nacionalni plan za oporavak i otpornost 2021-2026“ u iznosu od 80 posto od ukupne vrijednosti investicije, te sredstvima Hrvatskih voda u iznosu od 10% iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-2026, dok se preostale investicije financiraju sredstvima kredita.

Uređenjem prometnica na trasi izgrađene kanalizacijske mreže, asfaltirat će se i urediti ukupno 8,5 kilometara prometnica. Kako je napomenuo gradonačelnik Peršurić, uz same radove na kanalizaciji i širenju mreže kako bi se pokrila sva naselja, uvijek se pritom gleda da i ostali infrastrukturaši obave svoje radove tijekom ovako velikih investicija, kako bi se izbjeglo bespotrebno kopanje na istoj lokaciji u više navrata. Zahvalio je sugrađanima na strpljenju, napomenuvši kako se priključenjem na mrežu povećava i kvaliteta života u tim naseljima, kao i njihova uređenost.

Odvodnja Poreč d.o.o.